AK Hora - advokátní kancelář Brno

Novinky

3.1.2012

Úspěch provozovatele restaurace - autorské poplatky v ČR bude řešit evropský soud

Evropský soud bude řešit spor o poplatky za autorská práva, které jménem českých umělců vymáhá po majitelích restaurací společnost Intergram. Dle ÚS není možné vyloučit negativní dopad činnosti Intergramu na hospodářskou soutěž.

21.11.2011

Ústavní soud (ÚS)- “Odtažené auto se musí vrátit zpět řidiči”

Lidé, jimž správci silnic odtáhli auto a chtějí po nich tisíce korun za parkování na záchytných parkovištích, slaví vítězství. Úřady v ČR tak dle ÚS auta nesmí zadržovat, ale musí je např. po skončení čistění vozovek vrátit zpět na místa,odkud je odtáhly.

12.10.2009

Okopírovat web konkurenci se smí. A bez placení

Zkopírovat originální webové stránky nemusí být zločin ani přestupek.Sporná webová prezentace podle ústavních soudců není autorským dílem ve smyslu zákona."Tzn. není to jedinečný výsledek tvůrčí duševní činnosti"uvedli soudci.

29.7.2009

Soudy nemohou odsoudit nepřítomného, pokud se omluvil

Soudy nemohou odsoudit obviněného ve veřejném jednání bez jeho účasti, pokud se dotyčný řádně omluví - například potvrzením od lékaře. Rozhodl tak Ústavní soud, který vyhověl ústavní stížnosti Libora Michálka z Jihlavy.

28.3.2009

Výpověď z pracovního poměru za péči o dítě je nepřípustná

Pokud žena po rodičovské dovolené nenastoupí znovu do práce pouze z důvodu, že nemá možnost dát dítě do školky nebo pro něj nemá hlídání, nemůže od svého zaměstnavatele dostat výpověď. Rozhodl tak Nejvyšší soud ČR.

Odměna advokátaMimosmluvní odměna

Není-li odměna mezi klientem a advokátem dohodnuta, řídí se výše odměny advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Smluvní odměna

Odměna za poskytnuté právní služby je obvykle určována dohodou mezi advokátem a klientem (smluvní odměna), a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby. Odměna může být sjednána jako:

Odměna hodinová

Celková odměna je násobkem sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených advokátem při výkonu právní služby. Hodinová sazba se pohybuje v rozmezí 1.500,- Kč/hod až 2.500,-Kč/hod. Nad hranici 2.500,-Kč/hod. bývá hodinová odměna sjednána v případech mimořádně náročných, zejména v případech, kdy klient požaduje služby v cizím jazyce, s požadavkem bezodkladného vyřízení věci či ve zvláště složitých právních otázkách.

Odměna za úkon

Odměna je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého úkonu (např. sepsání žaloby, smlouvy atd.)

Paušální odměna

Odměna je stanovena pevnou paušální částkou za opakující se časové období, zpravidla měsíc. Paušální odměna je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu. Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti a stabilní výše výdajů na právní služby i v situacích, ve kterých by byl jinak klient vzhledem k vyšší potřebě právních služeb v daném období vystaven nutnosti nést nárazově podstatně vyšší náklady na právní služby.

Pevně stanovená odměna

Odměna je stanovena pevnou částkou za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby.

Podílová odměna

Odměna je určena v závislosti na výsledku sporu. (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného).

Cena za advokátní úschovy závisí na výši uschované částky.

Uschovávaná částka Odměna advokáta
0-500.000,-Kč 3.500,-Kč
přes 500.000,- Kč až 1.000.000,- Kč 4.500,-Kč
přes 1.000.000,-Kč až 5.000.000,- Kč 5.500,-Kč
přes 5.000.000,-Kč smluvní odměna
Cenné papíry a jiné cennosti smluvní odměna

Při trvalejší spolupráci je možno dohodnout odměnu za úschovu individuálně.

Ceník ověřování podpisů

ověření 1 podpisu mimo sídlo advokátní kanceláře 500,- Kč
ověření 1 podpisu mimo provozní dobu advokátní kanceláře 300,- Kč
ověření 1 podpisu v ostatních případech 30,- Kč


..................................................................................................................
Sauny, Hodinky